Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Басейнова дирекция разреши строежа на отсечката Крупник-Кресна от АМ „Струма“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ даде зелена светлина на оптимизацията на лот 3,2 от АМ „Струма“, след като инвестиционното намерение бе входирано тук на 10 април от зам. министъра на околната среда и водите Мария Бояджийска.

Екипът на Басейнова дирекция начело със Станислава Иванова даде положително становище на искането на принципала си и обяви, че то е допустимо с Плана за управление на речните басейни, макар и при спазване на няколко страници разпоредби на Закона за водите и условия, с които инвеститорът е длъжен да се съобрази, пише в. „Струма“.

Според дирекцията оптимизираното трасе ще засегне река Струма и притоците й Стара река, Ощавска, Белишка, Градевска река, Осеновска, Сушичка, Брежанска, Лудата река, Влахинска и Синанишка, 2 защитени и няколко санитарно-охранителни зони около източници на питейна и минерална вода. Освен това участъци от трасето попадат в обхвата на границите на заливане при наводнения с висока, средна и ниска вероятност на настъпване (с период на повторение 20 г., 100 г. и 1000 г.) и за всички тях като обща мярка се предвижда разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на речния отток.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 156 а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на лот 3.2. на АМ „Струма” да се предвидят мерки за опазване от замърсяване на реките и подземните водни тела, напомня дирекцията. За пресичане на повърхностни водни обекти, както и за предвидените за изграждане съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, е необходимо за всеки един от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект, а при водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и заустване на отпадъчни води, е задължително провеждането на процедури по издаване на разрешителни.

Да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника, да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водните обекти и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реките, да не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на засегнатите водни обекти и да не се замърсяват почвите са част от условията, поставени от БДЗБР пред инвеститора.

Припомняме, че общата дължина на автомагистрала „Струма“ – от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Трасето на автомагистралата е разделено на четири участъка. Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация, а за доизграждане остава само лот 3, от Благоевград до Сандански, с дължина от 62 км. Лот 3.2 е от Крупник до Кресна и е с дължина 23,6 км, като към него трябва да се направи и обходен път за Кресна от 5,5 км. Забавянето в строежа бе заради земноводните в района, в чиято защита години наред скачаха екозащитници. Според настоящия служебен министър на регионалното развитие Иван Шишков възможно е автомагистралата да бъде завършена напълно през 2027 г.

Източник: Новини от Благоевград и страната

Подобни публикации

Back to top button