Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

ОИЦ Благоевград представи резултатите от работата си

Като част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, ОИЦ – Благоевград има съществен принос за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите с европейско финансиране, надграждане на доверието и на информираността сред обществото за политиката на сближаване – Кохезионната политика на ЕС. Това отчетоха днес експертите от центъра по време на работна среща с медии и евро експерти. Поводът за срещата е приключването на проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2022-2023 г.“, финансиран от ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Интересът към услугите на ОИЦ – Благоевград бележи сериозен ръст през последните две години. В отчетния период експертите на центъра са провели 47 събития, които са посетени лично и онлайн от над 1 700 участници, което е с 40% повече от заложените индикатори за изпълнение на проекта. Това коментира по време на срещата управителят на ОИЦ – Благоевград Бисер Младенов.  Освен организирането  на информационни срещи в цялата Благоевградска област за представяне на актуални възможности за кандидатстване за европейски средства, екипът на ОИЦ – Благоевград оказва съдействие при провеждане на информационните кампании на Управляващите органи на Оперативните програми. Една от основните функции на експертите е и отразяването на напредъка по проектите в областта, финансирани  със средства от ЕС, за което са направени над 700 публикации (без тези във Фейсбук), в това число в  рубриката „Новини“, поддържана на единния портал за ЕСИФ – eufunds.bg.

Съществена част от работата на експертите е предоставяне на информация и отговори  на запитвания по телефон, електронна поща и при посещения на място в офиса на граждани, представители на бизнеса, общински и държавни администрации, НПО и медии  по отношение на възможностите и условията за кандидатстване по отворени процедури за финансиране от европейските фондове и подпомагане при работа с платформата ИСУН.

ОИЦ – Благоевград поддържа и мрежи на сътрудничество с Областна администрация, териториалните звена на държавната администрация, общинските администрации в  14-те общини от областта, неправителствени организации и др. чрез провеждане на съвместни мероприятия, вземане на участие в такива и осигуряване на логистична подкрепа, както и отразяването им на портала www.eufunds.bg и Фейсбук страницата на центъра.

Наред с проверките на процедурите за финансиране на Местните инициативни групи на територията на област Благоевград, Бисер Младенов представи и новите функции, които експертите на ОИЦ – Благоевград изпълняват.  Служителите на ОИЦ-Благоевград са включени в експертния състав в звената за медиация и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион и вече имат важна роля в провеждането на новия подход за Интегрирани териториални инвестиции. Освен това, с решение на Министерски съвет, ОИЦ са определени и за структури по Националния план за възстановяване и устойчивост, които да предоставят услуги в процеса на повишаване на енергийната ефективност на принципа „обслужване на едно гише“.

В края на изпълнението на проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2022-2023 г.“ ОИЦ – Благоевград получи множество писма и референции от свои партньори и клиенти, оценяващи качеството на услугите, които центърът предоставя и работата на експертите в него. Работата на центъра ще продължи и след 31 декември с нов проект, финансиран по Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г.

Подобни публикации

Back to top button