Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПолитикаТОП новини
Популярно

ПРОЕКТ „МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ“ РАЗВИВА ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие в информационен ден по проект „Минерални пътеки: ваканция и природа за миг“, с акроним MINERAL PATHS. По време на събитието екипът по проекта представи изпълнени дейности и постигнати резултати от неговото изпълнение. В срещата се включиха партньорите по проекта, представители на туристическия бранш и студенти от различни специалности в Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Проект „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014 – 2020“. Водещ партньор е Община Минерални бани, а партньори са Сдружение „Съвремие“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Община Якоруда от българска страна и Община Мики от гръцка.

Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността в трансграничния регион.

По време на днешното събитие бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати. Част от тях са извършени проучвания на терапевтичните качества на минералните извори, идентифицирани са добри практики, разработен е и план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт, както и повишаване капацитета на МСП в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау. В рамките на проекта са изпълнени мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в община Минерални Бани, община Якоруда и община Мики /Гърция/, както и е разработена система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион. Представен беше и туристически пътеводител за популяризиране на непознати и познати дестинации с минерални извори в трансграничния регион.

Общата стойност на проект MINERAL PATHS е 1 103 436,65 евро. Партньорите по проекта са категорични, че изпълнените дейности ще подпомогнат укрепването на туристическото развитие на целия трансграничен регион чрез създаване на предпоставки за развитие на културен туризъм, екотуризъм и здравен туризъм.

Източник: ОИЦ Благоевград

Областен информационен център – Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Подобни публикации

Back to top button