Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Как да внедряваме иновации разясняват от ОИЦ Благоевград

Как да тълкуваме термина „иновация“ и задължително ли трябва да представим удостоверение за патент? Това бяха сред основните въпроси, които представители на бизнеса поставиха пред експертите на Областен информационен център – Благоевград по време на информационна среща днес. По време на събитието бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, финансирана по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Дейностите, заложени в проектите, трябва да бъдат изпълнявани на територията на Р България, но е допустимо част от тях да се изпълняват извън страната и дори извън територията на ЕС, при условие, че операцията допринася за целите на програмата, разясни експертът Десислава Атанасова.

Бюджетът на процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ е 293,4 млн. лева, които са разпределени според степента на развитие на регионите в страната и по приоритетни оси. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект е в размер на 50 000 лв., а максималният зависи от големината на компаниите и от реализираните приходи на съответното предприятие през последните три години. Процентът на съфинансиране от страна на бенефициентите също варира в зависимост от избрания режим на помощта, от категорията на предприятието – кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Допустими участници по настоящата процедура са микро, малки и средни предприятия, както и малки дружества със средна пазарна капитализация. Те трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. и да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието.

Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ. Проектни предложения могат да се подават до 16:30 ч. на 31 януари 2024 г.

ОИЦ – Благоевград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button