Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Община Разлог с нови проекти за читалищата в Горно Драглище и Елешница

Община Разлог кандидатства с две проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчивото енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектите обхващат изпълнението на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи ремонти на сградния фонд на Народно читалище „Слънце 1938 г.“, с. Горно Драглище и сградата на Народно читалище „Западнородопски лъч 1906 г.“, с. Елешница.

„Проектите, с които Община Разлог кандидатства за финансиране, са насочени към реновиране на публична общински собственост, с цел подобряване на енергийните характеристики на двете читалища, постигане на енергиен клас „А“, около 90-процентови енергийни спестявания, както и подобряване на общия комфорт и употребимост на сградите. След одобрение на проекта, следва дейностите да бъдат възложени за изпълнение, като по време на извършване на строително монтажните работи ще бъде осъществен строителен и авторски надзор, а след приключването им предстои и експертно оценяване, от сертифициран енергиен одитор. “, поясни г-н Иван Гюров, зам.- кмет на община Разлог.

Мерките за енергийна ефективност, включени в предложенията на Община Разлог, на база изготвени доклади от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийна ефективно на всяка една от двете сгради, обхващат топлоизолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на дограма, модернизация на системата за отопление и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление.

Източник: Новини от Благоевград, Югозападна България – ПИРИН НЮЗ

Подобни публикации

Back to top button