Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

ОИЦ-Благоевград представи информация за процедурите, които ще бъдат отворени до края на 2023 г.

Индикативните годишни работни програми за България, финансирани от Европейския съюз за 2023 г., представи експертът в Областен информационен център – Благоевград Десислава Атанасова на среща с медии днес. Акцент в срещата беше информация за процедурите чрез подбор на проекти,  които ще бъдат отворени за кандидатстване до края на 2023 г. по различните програми, финансирани с европейски средства.

Програма “Транспортна свързаност” 2021-2027 беше една от първите големи инфраструктурни програми, която получи одобрение от Европейската комисия още през октомври миналата година, а бюджетът на програмата е над 1,5 милиарда евро, каза при представяне на програмите експертът в ОИЦ – Благоевград. Средствата ще бъдат инвестирани в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и в инвестиции за намаляване на вредните емисии от транспорта, посочи още Атанасова.

Настоящата година е ключова за приключването на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. и старта на инвестициите по настоящата програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г., каза още Десислава Атанасова. Очаква се през есента да бъдат отворени процедури по Приоритет 1 – “Интегрирано градско развитие”, където попада и процедура “Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж”, сред които и община Благоевград. По Приоритет 2 – “Интегрирано териториално развитие на регионите” се очаква да стартира процедура за подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини, а от област Благоевград тук попадат общините Гоце Делчев, Петрич и Сандански.

По Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. се очаква да бъдат обявени процедури за близо 2 млрд. лева до края на годината, каза още експертът в ОИЦ – Благоевград.

По Програма “Околна среда” 2021 – 2027 г. заложените за тази година средства също са около 2 млрд. лева, като те ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата, качеството на атмосферния въздух, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието. Скоро се очаква да бъде отворена процедура, свързана с мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, която ще бъде насочена към общини от регионални сдружения за управление на отпадъците. Очаква се да бъдат разкрити процедури, насочени към разделно събиране на биоразградими отпадъци и към рекултивация на депа за отпадъци.

По Приоритет 5 “Въздух” са процедуритe, които включват подобряване качеството на атмосферния въздух. Те ще обхванат общини с нарушени стойности на фини прахови частици, сред които са Благоевград, Перник, Столична община, каза още Десислава Атанасова. В тази процедура е заложено: подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, демонтаж и предаване на стари отоплителни устройства и информационни кампании на местно ниво.

Над 16 млн. лева ще бъдат отделени за създаване, разширяване или обновяване на зелени зони в общините с нарушено качество на атмосферния въздух чрез растителни видове, които пречистват въздуха по естествен начин, посочи още експертът в ОИЦ. Към средата на годината се очаква да стартира и процедура за създаване на национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух, каза на днешната информационна среща Десислава Атанасова.

Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021 – 2027 г. ще финансира иновации в малки и големи предприятия, фирми от творческите индустрии, занаятите, семейни компании. Очаква се Министерство на иновациите и растежа да отвори за кандидатстване първата процедура по програмата, която ще е за разработване на иновации в микро-, малките и средни предприятия, посочи Атанасова. До края на април ще стартира и процедура “Внедряване на иновации в предприятията” за близо 300 млн. лева.

При представяне на програма “Развитие на човешките ресурси” за периода 2021 – 2027 г. от ОИЦ – Благоевград бе дадена информация за процедурите, насочени към бизнеса и НПО. През настоящата година по програмата се очаква да бъдат обявени две процедури, свързани с насърчаване на заетостта и развитието на умения, с насоченост към бизнеса, както и с устойчива заетост на хора в неравностойно положение. През тази година се очаква да стартира и процедура, свързана с придобиване на нови умения, както и за насърчаване на социалната икономика. На срещата бяха представени подробно и други процедури, които се очаква да стартират през 2023 г.

На днешната информационна среща бяха представени и Програма “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” и Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 година.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button