Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

ОИЦ Благоевград представи процедурата “Адаптирана работна среда” по РЧР

Превенция на “прегарянето” на работното място, психологическа подкрепа, “зелени” модели за организация на труда, ремонти на местата за отдих, спорт или хранене в предприятията – това са само част от дейностите, които ще се финансират по процедура “Адаптирана работна среда” по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 година. Бюджетът на процедурата е 100 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения – 5 януари 2024 г. Условията за кандидатстване, допустимите участници, дейности и разходи по процедурата бяха представени днес по време на информационна среща на Областен информационен център – Благоевград.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лева. Големите предприятия задължително ще трябва да осигурят съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта, коментира по време на информационната среща експертът от ОИЦ – Благоевград Десислава Атанасова. За микро-, малки и средни предприятия такова изискване няма.

Освен това, кандидатите трябва да отговарят и на определени условия, като част от тях са свързани с изискванията за предоставяне на минимални помощи, а други – с това кандидатът да разполага с определен финансов и административен капацитет.

Дейностите, допустими за финансиране по процедурата, са няколко. Първата от тях е разработване и прилагане на “зелени” модели на труд, изготвянето на “зелени” карти за организация на работните процеси, както и обучения. Особеното тук е, че тази дейност е задължителна за изпълнение и трябва да е включена във всеки проект по процедурата. Нещо повече – проектните предложения, в които не е разписана задължителната дейност, ще бъдат отхвърлени.

Ще се финансират и дейности, свързани с превенция и профилактика на “бърнаут” на работното място, както и такива, насочени към психологическа подкрепа, свързана с ефектите от ковид пандемията върху менталното здраве.

Допустими дейности са и ремонтите (текущи или основни) и закупуването на оборудване за места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

По мярката ще се финансира и закупуването на лични и колективни предпазни средства.

Допустими кандидати по процедура „Адаптирана работна среда“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ. Основната ѝ цел е свързана с предоставяне на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяване на прехода към климатично неутрална икономика и променящи се модели на работа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020.

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 0893/336728, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com

Подобни публикации

Back to top button