Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Обмяна на опит с Норвегия за климатичните промени

В Благоевград започна обучение на общински служители на тема „Ефективно планиране и прилагане на местни политики по климата“, организирано от Община Бобошево и IDNA, Норвегия в изпълнение на Дейност 3 „Обучение за общински служители за повишаване на компетентността“ по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ № BGENVIRONMENT-4.003-0017, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез ФМ на ЕИП 2014- 2021 г.

Проектът се реализира в партньорство между Общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево, България, и IDNA, Норвегия.

В продължение на 3 дни, служителите на четирите общински администрации, ще имат възможност да повишат компетентността си по отношение на планиране и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията на климата в следните сектори: енергийна ефективност, отпадъци, намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването с ФПЧ и други, за които са делегирани отговорности на общините за изпълнение на държавната политика на местно ниво.

Обучението започна с ролеви игри и с кратко представяне на всички участници, които са общински служители от секторите „Екология“, „Превенция и защита на населението“, Европейски проекти и програми“,  и др.

За реализирането на проекта са ангажирани обучители от България и Норвегия, страната с най-добри постижения по пътя към климатична неутралност.

Като резултат ще бъдат определени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към измененията на климата за всяка община, които да бъдат включени в планираните за разработване четири общински плана за адаптация към изменението на климата.

Общият бюджет на проекта е 792 597.61 лв.

Източник: ОИЦ – Благоевград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button